SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürün lisans yükümlülüğü sona erer ve ürün kullanım lisansı iptal edilir..

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
Ürün satın alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcının ürün ile ilgili tüm kullanım hakları sona erer ve lisansı iptal edilir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Alıcı, sözleşme konusu yazılımı satın almadan önce özelliklerini kontrol etmek ile yükümlüdür. Ürün özellikleri dışında uygulamadan bir işlem beklenemez.

CAYMA HAKKI:
ALICI; satın aldığı ürünü belirtilmiş tüm özellikleri ile kabul etmiş sayılır ve programı online(çevrimiçi) lisanslamasından ve kullanmaya başlamasından itibaren cayma hakkı kuralları iptal olur. Uygulama online(çevrim içi) lisanslanmazdan evvel satın alınma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, şirketimize aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

ŞİRKETİMİZİN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
EPOSTA: bilgi@instagrasist.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
Cayma hakkının kullanılması Uygulamanın online(çevrimiçi) lisanslanmamış olması halinde geçerlidir ve 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede belirtildiği üzere kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
ALICI tarafından satın alınan ve online(çevrimiçi) lisanslanmamış ürünün faturası, İade formu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
Şirketimiz, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür. ALICI’ nın online(çevrimiçi) lisanslama yapmış olması nedeni ile ürün iadesi imkânsızlaşırsa ALICI lisansladığı süre oranında şirketimizin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı şirketimizin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.